Oplevering Duurzame Dorpen

De oplevering en doorontwikkeling van de Duurzame Dorpen in Overijssel werd donderdag 3 november 2016 gevierd met een feestelijke bijeenkomst in het Middenhuis van Aardehuizen Olst-Wijhe.

De provincie Overijssel organiseerde in 2010 en 2011 de wedstrijd Duurzame Dorpen. Met een subsidie van de provincie konden de winnaars aan de slag met de uitvoering van hun duurzame ideeën. In de afgelopen jaren zijn veel van hun ambities waargemaakt. Ook zijn er nieuwe projecten voortgekomen uit de Duurzame Dorpen. Er zijn veel lokale initiatieven gestart en nog steeds bezig met de verduurzaming van hun regio.

Er waren vier dorpen die een presentatie gaven, ook Ommerkanaal. Mario den Hoedt vertelde hoe het kleine dorp onder meer een bijna energieneutraal buurthuis/kulturhus gerealiseerd heeft, een buurtauto in het leven heeft geroepen, 800 zonnepanelen op 2 stallen en 25 woningen geplaatst heeft en de school heeft geïsoleerd.

Tenslotte gaf Gedeputeerde Erik Lievers een toelichting op de ontwikkeling van lokale initiatieven, ook in het licht van de ontwikkeling van het Nieuwe Programma Nieuwe Energie 2017-2023. Daarna ontvingen de aanwezige dorpen uit handen van de gedeputeerde een certificaat, plus het eerste exemplaar van het nieuwe NEOzine (magazine over Nieuwe Energie in Overijssel) met daarin een special over de Duurzame Dorpen.

Het hele verslag met foto’s staat hier.

Aanvraagformulier

Wilt je nog in aanmerking komen voor een stimuleringsbijdrage van SDO, download dan hier het aanvraagformulier. Je mag ze ook alle 3 aankruisen.

Doe het aanvraagformulier bij Mario den Hoedt in de bus, of email naar info@duurzaamommerkanaal.nl

Voorlichtingsavond over zonnecollectoren

Stichting Duurzaam Ommerkanaal nodigt u uit voor de voorlichtingsavond over zonnecollectoren op

Maandag 29 september om 20.00 uur in het Buurthuis Ommerkanaal. Meer hier in de nieuwsbrief.

Na ons succesvolle zonnepanelenproject in 2012 wil de stichting een zonnecollectoren project starten.
Met zonnecollectoren kunt u met de zon warm water maken voor huishoudelijk gebruik en voor verwarming van uw huis.

Antoinette Stegeman duurzaamheidsprijs 2014.

D66
Stichting Duurzaam Ommerkanaal is door D66 genomineerd voor de Antoinette Stegeman duurzaamheidsprijs 2014. Voor de uitnodiging van de uitreiking van de duurzaamheidsprijs (hier). Het persbericht van D66 (hier).

Duurzaamste Buurthuis van de provincie Overijssel

Duurzaamste Buurthuis van de provincie Overijssel staat in de buurtschap Ommerkanaal.

Duurzaam Dorp Ommerkanaal heeft in juni 2013 een, voor de buurtschap Ommerkanaal, belangrijk project afgerond. Een verduurzaamd buurhuis met een aanbouw waarin ruimte is gecreëerd voor kinder- en buitenschoolse opvang. Op 10 oktober 2012 startte de bouwwerkzaamheden met de ondertekening van het aannemersovereenkomst met Gerdinand Valk van Aannemingbedrijf Valk uit Daarle in aanwezigheid van wethouder Co Scheele.

De ambitie op het gebied van Energie, Milieu, Gezondheid, Gebruikskwaliteit en Toekomstwaarde lag hoog. In het voorbereidende traject werd in samenwerking met onze adviseurs Robin Kleis van Dedem Architecten en Manuel Schoonveld van Cleanfield Duurzaamheid , met als leidraad het GPR gebouw (meer over GRP hier), een progamma van eisen geformuleerd waaraan het gebouw moest voldoen. Dus geen bestek vooraf maar een bestek opgesteld door de aannemer zelf en zijn installateur, Vos en Cool, getoetst door het bouwteam.

In het bestaande gebouw zijn vooral maatregelen getroffen waardoor het gebouw van Label F naar Label A is opgewaardeerd. Isoleren, lage temperatuurverwarming, zonnepanelen en collectoren, nieuw geïsoleerd plat dak boven de toiletten, nieuwe keuken. Duurzame maatregelen bestaande bouw.(hier)
De aanbouw is met alle kennis van nu gebouwd met de methode houtskeletbouw en voorziet door zonnepanelen en zonnecollectoren voor bijna 100 % in zijn eigen energie en warmte. Een luchtwarmtepomp zorgt voor de warmte en een CO2 gestuurd ventilatiesysteem met warmteterugwinning zorgt voor een gezond klimaat. Ook is een nieuwe koelruimte geraliseerd. Duurzame maatregelen nieuwbouw.(hier)

Energie label van het gebouw.(hier)

Klik hier voor de foto’s van de ver/nieuwbouw.

Het vernieuwde en verbouwde buurthuis

Het vernieuwde en verbouwde buurthuis, helemaal klaar voor de toekomst.

Oma Willems probeert buurtauto op groen gas

Bij Ommenleeft op de website een filmpje over oma Willems die komt kennis maken met onze buurtauto.
Klik hier voor het filmpje. Je komt dan in het filmarchief, kijk op datum 9 februari.

Meer over de buurtauto

Voorwaarden gebruik buurtauto en tariefstelling. Klik hier.

Klik hier voor het inschrijfformulier.

Kennis maken met Buurtauto Ommerkanaal

De werkgroep: “Buurtauto Ommerkanaal” nodigt u uit om kennis te maken met onze Buurtauto:

De Fiat Doblo op groen gas, en horen hoe u lid kan worden van de Buurtautogroep.

Zaterdag 26 januari 2013 van 10.00 tot 12.00 uur op het plein bij de familie

Breemhaar   Ommerkanaal-Oost 31b

Meer over de uitnodiging: klik hier.

Buurtauto

Hij is dan eindelijk binnen, de buurtauto. Hier de eerste foto’s.

 

 

 

Samenwerken en besparen

Uitnodiging 22 oktober in het Buurthuis Ommerkanaal.

Alle maatwerkadviezen zijn gemaakt. Hoe kunnen we nu op een slimme manier samenwerken om maatregelen effectief en”financieel gunstig” uit te voeren.

De maatwerkadvies werkgroep nodigt alle bewoners die een maatwerkadvies hebben laten opstellen uit voor de “Planfase” avond in het buurthuis.

Buurthuis open om 19.30 uur. Voor volledig programma klik hier.