Kinderopvang

Er is een werkgroep opgericht die onderzoek doet naar buitenschoolse opvang van kinderen.
Kinderopvang + voor- en naschoolse opvang voor kinderen van 0-12 jaar.

Werkgroep: Janneke Beukelman en Annet Welleweerd (stichting Duurzaam Ommerkanaal) in samenwerking met Dik Kroese, Jan Soer (Buurthuis) en Jan Limbeck, Suzan Scholman (CNS Ommerkanaal).