Presentatie

Op de ledenvergadering van PBBO op woensdag 16 februari:
Presentatie bestuur en werkgroepen Stichting Duurzaam Ommerkanaal
Plan van aanpak, en wat willen we in 2012 bereiken!

In het kader van Duurzaam Ommerkanaal wordt er ook een presentatie gegeven over en met ledlampen.