Algemeen

Door de Provincie Overijssel zijn we uitgenodigd mee te gaan op inspiratiereis naar Texel om diverse duurzame projecten te bezoeken. Ook andere Duurzame Dorpen gaan mee.
Drie bestuursleden hebben zich opgegeven. Mevr. I. Lagas van de gemeente Ommen gaat ook mee.

Op woensdagmiddag 23 maart is Jaap Huurman van de Provincie Overijssel bij ons geweest om de
investeringsaanvraag die we als Duurzaam Ommerkanaal moeten opstellen te bespreken. Een en ander is doorgesproken. De aanvraag moet op 1 juni klaar zijn. Hierover buigt het bestuur zich nog.
De subsidie van € 25.000 die we hebben gekregen van de provincie moet natuurlijk zo goed mogelijk worden ingezet.

Burgemeester en Wethouders van Ommen komen 6 september 2011 bij ons aan het Ommerkanaal kijken.