Archief juni 2011

Blikvangers

We zijn bezig om netten langs de weg te plaatsen, waar mensen hun blikjes e.d. in kunnen werpen. Hopelijk ligt er dan niet zo veel vuil meer in de bermen. De palen voor deze netten moeten nog gemaakt worden. Bij plaatsing hopen wij hier een vuilopruimdag aan te verbinden met de kinderen van de basisschool.

Inspiratiereis Texel

Een aantal bestuursleden is op uitnodiging van de Provincie Overijssel mee geweest naar Texel.
* Op Texel is kennisgemaakt met Texel Energy. Dit bedrijf richt zich op het winnen van duurzame energie
(vooral zonne-energie). Er werd voorlichting gegeven over hoe je nu zelf zo’n bedrijf zou kunnen starten.
* Er was een bezichtiging van de nieuwe haven van Oudeschild. Deze haven is duurzaam gebouwd.
* Het bedrijf Urgenda hield een toespraak over hun ervaringen met het leveren van zonnepanelen uit China.
* Er was een demonstratie van duurzaam vervoer (elektrische auto’s/scooters)

Wethouder Ko Scheele uit Ommen was ook mee op deze reis. Het was leerzaam en vooral ook interessant om de andere duurzame dorpen die ook waren uitgenodigd beter te leren kennen.

Vergisting

Het blijkt dat naar mestzakvergisting de meeste voorkeur uitgaat. Het voordeel is dat de investering niet zo groot is, maar het nadeel is dat het wel een arbeidsintensieve methode is. De werkgroep bedrijven is in overleg met Stimuland en volgt alle nieuwe ontwikkelingen op dit gebied. Onze voorkeur gaat uit naar gaswinning uit vergisting, zodat we in de toekomst ons eigen gas kunnen tanken.

Haalbaarheidsonderzoek Kulturhus

Via de gemeente zijn we in contact gebracht met ICS adviseurs. Zij gaan een haalbaarheidsonderzoek doen of het Buurthuis in aanmerking komt een Kulturhus te zijn. Dit onderzoek vloeit voort uit ons plan voor een totale kinderopvang. Hiervoor is een aanvraag ingediend bij de gemeente Ommen.

ABCD-vragenlijsten

75% van de vragenlijsten is retourgekomen. Studenten van Saxion Hogeschool maken er een samenvatting van. De uitkomsten zullen bekend worden gemaakt via een informatieavond in het Buurthuis, in september 2011. De exacte datum moet nog worden gepland.