Blikvangers

We zijn bezig om netten langs de weg te plaatsen, waar mensen hun blikjes e.d. in kunnen werpen. Hopelijk ligt er dan niet zo veel vuil meer in de bermen. De palen voor deze netten moeten nog gemaakt worden. Bij plaatsing hopen wij hier een vuilopruimdag aan te verbinden met de kinderen van de basisschool.