Politieke Partijen

Op woensdag 13 juli zijn de politieke partijen uit Ommen aanwezig geweest in het buurthuis voor een informatiebijeenkomst over Duurzaam Ommerkanaal. Henry en Mario hebben een presentatie gegeven over onze plannen. We willen van het buurthuis een Kulturhus maken en ook uitbreiden met een complete kinderopvang. Duurzaam energiegebruik in de buurt zoveel mogelijk stimuleren door gezamenlijke inkoop van zonnepanelen. De inzet van een duurzame dorpsauto op groengas. Onderzoek naar sneller internet voor de buurtbewoners van buurtschap Ommerkanaal. Mest(zak)vergisting bij de boeren waardoor groengas kan worden gewonnen.