Archief september 2011

Duurzame mobiliteitsdag 1 oktober

De gemeente organiseert een duurzame mobiliteitsdag op 1 oktober. Hierbij zijn wij ook aanwezig. Eventueel is er een trekker te bekijken op groengas.

Workshop Duurzaam Lokaal Energiebedrijf 8 oktober

Op zaterdag 8 oktober van 09.00-13.00u wordt er een workshop georganiseerd in samenwerking met Saxion en de Provincie Overijssel of het haalbaar is voor ons om een eigen duurzaam lokaal energiebedrijf op te richten. De uitnodigingen hiervoor worden deze week verstuurd.

Internetsnelheid Ommerkanaal

We kijken en overleggen met de gemeente of er wat gedaan kan worden aan de internetsnelheid. Ook willen we d.m.v. een vragenlijst in de buurtschap kijken wie er behoefte aan heeft en of deze behoefte groot genoeg is om een aanvraag te kunnen doen bij bijv. KPN. De werkgroep Glasvezelnetwerk houdt ons hiervan op de hoogte.

Kulturhus

Deze week is er een gesprek geweest op het gemeentehuis met de wethouders over onze aanvraag voor een Kulturhus. Het lijkt positief. Dus we zijn heel benieuwd wat er uitkomt.

Groengas

In samenwerking met Saxion-Rova en Enexis wordt er een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar mestvergisting waaruit groengas komt. Alex, Mario en Henry zitten in deze projectgroep.

Zonnepanelen

Er is een aanvraag zonnepanelen weggestuurd. Deze aanvraag doet mee in een grote tender, zodat we gebruik kunnen maken van een zeer scherp aanbod met veel subsidie. Half december horen we hier meer over.

ABCD vragenlijst

Binnenkort volgt er een afrondend gesprek met mevrouw Straatman van Saxion. Zij heeft het onderzoek in onze buurt begeleid en zal ons adviseren hoe wij de zaken die eruit voortvloeien het beste aan kunnen pakken.

Deelauto op groengas

Onlangs kregen we van Agentschap.nl bericht dat we subsidie krijgen voor een groengas deelauto van €3000. Het is de bedoeling dat wij in de nabije toekomst ons eigen gastankstation hebben, waarop we de auto kunnen laten rijden. Dit gas wordt verkregen uit mest. Onze voorkeur gaat uit naar gas en niet naar een elektrische auto, omdat je dan nooit zeker weet wat voor stroom je gebruikt; groen of grijs. Meer nieuws hierover volgt.