Archief november 2011

Vangnetten

Een aantal bestuursleden is bezig om vangnetten te maken. Deze worden langs sommige wegen geplaatst waar veel vuil langs de kant ligt. Hopelijk blijft onze buurtschap er dan netjes uitzien.

Mestvergisting

In samenwerking met Saxion wordt er een haalbaarheidsonderzoek gedaan over mestvergisting.

Glasvezelnetwerk

De werkgroep glasvezel zal in gesprek gaan met de gemeente Hardenberg. Zij gaan een nieuw glasvezelnet aanleggen stond in de krant. Hopelijk kunnen wij hier ook van profiteren.

Goedkeuring Kulturhusplan

In de vergadering van de gemeenteraad zal ons plan voor het Kulturhus behandeld worden. Dit is niet zoals eerst toegezegd op 3 november, maar op 10 november 2011. Het is een hamerstuk, eigenlijk betekent dit dat het al goedgekeurd is.