Archief februari 2012

Kulturhus

Onze plannen voor een Kulturhus met kinderopvang voor kinderen van 0-12 jaar zijn goedgekeurd door de gemeente Ommen. We hebben besloten om met het bureau Cleanfield te gaan samenwerken. Zij zullen ons ondersteunen om onze plannen uit te voeren. Ook op het gebied van duurzaamheid. De architect, de heer Navarro heeft een concept tekening gemaakt. Hierover moet nog nagedacht worden door de werkgroep Kinderopvang, voordat de tekening wordt voorgelegd aan de welstandscommissie. Maar er is een goed begin gemaakt.

Mestvergisting

Er wordt een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd voor mestvergisting. Johan Wempe van hogeschool Saxion gaat dit voor ons doen. Misschien kan iemand uit onze buurtschap als proefbedrijf fungeren.

Voorlichtingsavond 5 april 2012

Iedere werkgroep van Duurzaam Ommerkanaal geeft een voorlichting van de vorderingen die gemaakt zijn op het gebied van zonne-energie, mestvergisting, glasvezelnetwerk, maatwerkadvies, energiescans en de uitbreiding van het buurthuis met een kinderopvang.

Duurzaam Lokaal Energiebedrijf

In november is er een workshop geweest, georganiseerd door Saxion-Johan Wempe. De workshop was er op gericht om te onderzoeken of we in de buurt een duurzaam lokaal energiebedrijf op kunnen richten.
– De resultaten zijn dat we een duurzame deelauto op biogas aan gaan schaffen. Hiervoor hebben we subsidie ontvangen van Agentschap.nl. De rest wordt bekostigd uit de subsidie die we van de provincie hebben ontvangen voor ons plan Duurzaam Ommerkanaal.
– Ook zijn er plannen uit voortgekomen voor een duurzaam lokaal energiebedrijf voor zonne-energie. Deze plannen moeten nog verder uitgewerkt worden.
– Er komt een vervolg workshop.

Subsidies Provincie Overijssel

Van de Provincie Overijssel zijn er een aantal beschikkingen binnengekomen

– € 200.000 voor het Investeringsprogramma Duurzaam Ommerkanaal. Hiervan is € 180.000 reeds als voorschot ontvangen. Zie hiervoor ook ons projectplan. Hiervan wordt € 85.000 ingezet voor de verbouw van het Buurthuis.
– € 124.200 voor het zonne-energieproject “De zon schijnt ook in Duurzaam
Ommerkanaal”. Over deze subsidie volgt binnenkort een informatieavond in het Buurthuis. De mensen die mee hebben gedaan met de zonne-energie tender krijgen deze subsidie. Het gaat om een totaal vermogen van 165.600 Wattpiek. (25 particulieren en twee boerenbedrijven)
– € 10.000 experimentensubsidie (Kulturhus bouwproces inzichtelijk maken). Deze subsidie is bedoeld voor het inzichtelijk maken van al onze ervaringen in de realisatie van het nieuwe Kulturhus, zodat wij een voorbeeld kunnen zijn voor andere Kulturhusen.