Duurzaam Lokaal Energiebedrijf

In november is er een workshop geweest, georganiseerd door Saxion-Johan Wempe. De workshop was er op gericht om te onderzoeken of we in de buurt een duurzaam lokaal energiebedrijf op kunnen richten.
– De resultaten zijn dat we een duurzame deelauto op biogas aan gaan schaffen. Hiervoor hebben we subsidie ontvangen van Agentschap.nl. De rest wordt bekostigd uit de subsidie die we van de provincie hebben ontvangen voor ons plan Duurzaam Ommerkanaal.
– Ook zijn er plannen uit voortgekomen voor een duurzaam lokaal energiebedrijf voor zonne-energie. Deze plannen moeten nog verder uitgewerkt worden.
– Er komt een vervolg workshop.