Kulturhus

Onze plannen voor een Kulturhus met kinderopvang voor kinderen van 0-12 jaar zijn goedgekeurd door de gemeente Ommen. We hebben besloten om met het bureau Cleanfield te gaan samenwerken. Zij zullen ons ondersteunen om onze plannen uit te voeren. Ook op het gebied van duurzaamheid. De architect, de heer Navarro heeft een concept tekening gemaakt. Hierover moet nog nagedacht worden door de werkgroep Kinderopvang, voordat de tekening wordt voorgelegd aan de welstandscommissie. Maar er is een goed begin gemaakt.