Subsidies Provincie Overijssel

Van de Provincie Overijssel zijn er een aantal beschikkingen binnengekomen

– € 200.000 voor het Investeringsprogramma Duurzaam Ommerkanaal. Hiervan is € 180.000 reeds als voorschot ontvangen. Zie hiervoor ook ons projectplan. Hiervan wordt € 85.000 ingezet voor de verbouw van het Buurthuis.
– € 124.200 voor het zonne-energieproject “De zon schijnt ook in Duurzaam
Ommerkanaal”. Over deze subsidie volgt binnenkort een informatieavond in het Buurthuis. De mensen die mee hebben gedaan met de zonne-energie tender krijgen deze subsidie. Het gaat om een totaal vermogen van 165.600 Wattpiek. (25 particulieren en twee boerenbedrijven)
– € 10.000 experimentensubsidie (Kulturhus bouwproces inzichtelijk maken). Deze subsidie is bedoeld voor het inzichtelijk maken van al onze ervaringen in de realisatie van het nieuwe Kulturhus, zodat wij een voorbeeld kunnen zijn voor andere Kulturhusen.