Oplevering Duurzame Dorpen

De oplevering en doorontwikkeling van de Duurzame Dorpen in Overijssel werd donderdag 3 november 2016 gevierd met een feestelijke bijeenkomst in het Middenhuis van Aardehuizen Olst-Wijhe.

De provincie Overijssel organiseerde in 2010 en 2011 de wedstrijd Duurzame Dorpen. Met een subsidie van de provincie konden de winnaars aan de slag met de uitvoering van hun duurzame ideeën. In de afgelopen jaren zijn veel van hun ambities waargemaakt. Ook zijn er nieuwe projecten voortgekomen uit de Duurzame Dorpen. Er zijn veel lokale initiatieven gestart en nog steeds bezig met de verduurzaming van hun regio.

Er waren vier dorpen die een presentatie gaven, ook Ommerkanaal. Mario den Hoedt vertelde hoe het kleine dorp onder meer een bijna energieneutraal buurthuis/kulturhus gerealiseerd heeft, een buurtauto in het leven heeft geroepen, 800 zonnepanelen op 2 stallen en 25 woningen geplaatst heeft en de school heeft geïsoleerd.

Tenslotte gaf Gedeputeerde Erik Lievers een toelichting op de ontwikkeling van lokale initiatieven, ook in het licht van de ontwikkeling van het Nieuwe Programma Nieuwe Energie 2017-2023. Daarna ontvingen de aanwezige dorpen uit handen van de gedeputeerde een certificaat, plus het eerste exemplaar van het nieuwe NEOzine (magazine over Nieuwe Energie in Overijssel) met daarin een special over de Duurzame Dorpen.

Het hele verslag met foto’s staat hier.