Gemeente en Stichting Duurzaam Ommerkanaal ondertekenen convenant voor ecologisch bermbeheer

Dit is overgenomen van de website van Ommenaar

Ommerkanaal – Wethouder Leo Bongers van de gemeente Ommen heeft vanmorgen het bermbeheer van een aantal bermen bij Ommerkanaal overdragen aan de Stichting Duurzaam Ommerkanaal. Samen met Henri Petter en Maria den Hoedt werd een convenant ondertekend op een plek waar de bermen daadwerkelijk beheerd gaan worden. Met het ondertekenen van het convenant gaat Stichting Duurzaam Ommerkanaal minimaal één jaar het beheer van de bermen aan een gedeelte van de Noordelijke Dwarsweg, de Dwarsweg, de Schapendijk en de volledige Boekweitakkers op zich nemen. Als de overeenkomst beide partijen bevalt kan er een verlenging tot een totale duur van drie jaar plaatsvinden. “Dat is in eerste instantie een experiment voor één jaar, als het succesvol is en bevalt dan wordt het een contract voor drie jaar. Als dat allemaal goed verloopt gaan we dat hopelijk verbreden voor meerdere plekken in Ommen”, licht Bongers toe.

Foto: gemeente Ommen

Het daadwerkelijke beheer aan de bermen wordt uitgevoerd door agrarische bedrijven uit de eigen omgeving. “Zei het onderhoud vraaggericht uit, op het moment dat het ook echt zinvol is. De producten die ervan af komen mogen ze zelf gebruiken voor verbetering van hun gronden.” De maaiers krijgen een kleine vergoeding voor de werkzaamheden. Wethouder Leo Bongers is blij met deze stap. “Stichting Duurzaam Ommerkanaal geeft hier een mooi voorbeeld van de handen uit de mouwen steken. Zij hebben het voortouw voor deze actie genomen en als gemeente juichen we dit natuurlijk toe. Een paar enthousiaste kartrekkers nemen het voortouw en zorgen er samen voor dat hun directe eigen leefomgeving erop vooruitgaat. Dit is een mooie vorm van participatie die goed past bij de vorm van gemeentelijk besturen waar wij in Ommen voor staan. Niet alles zelf willen doen, maar de krachten van inwoners benutten.”

Ecologisch Bermbeheer

Bij traditioneel bermbeheer wordt de berm meerdere keren per jaar gemaaid en blijft het maaisel liggen. De voedingsstoffen uit het maaisel komen daardoor snel in de bodem terecht, de bodem wordt daardoor voedingrijk. Op voedingrijke grond gedijt met name snelgroeiende beplanting goed, zoals gras, distels en brandnetels. Andere vegetatie krijgt hierdoor minder kans. Stichting Duurzaam Ommerkanaal gaat ecologisch bermbeheer toepassen op de bermen. Doordat de maaiers het maaisel van de bermen zelf zullen gebruiken en dus afvoeren verschraalt de berm, en ontstaat er meer variatie in de vegetatie. De berm wordt dus minder grasachtig en meer bloemrijk. Dit is een aantrekkelijke leefomgeving voor (wilde)bijen, vlinders en andere insecten. De zaden en insecten zijn weer een waardevolle voedselbron voor vogels. “Dat betekent dat de biodiversiteit toe neemt. Dat willen we met zijn allen natuurlijk ook, denk met name aan de eikenprocessierups.”