Werkgroep beweegtuin Ommerkanaal geeft de ontwerpschets  vrij!!!

Werkgroep beweegtuin Ommerkanaal geeft de ontwerpschets  vrij!!!

De werkgroep heeft de afgelopen maanden in samenwerking met Daan Loomans van Arcadis Nederland BV een schets ontworpen voor de beweegtuin op het activiteiten veldje naast het buurthuis.

De beweegtuin is naast een beweegpark ook vooral een plaats in onze buurtschap waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten. Dit aspect krijgt in de ontwerpschets dan ook zeker aandacht.

De inzet van Arcadis Nederland BV wordt zonder kosten ter beschikking gesteld uit het Arcadis KNHM MVO programma. Vanuit de KHNM foundation wordt de werkgroep ondersteunt bij de fondsenwerving.

Het is al met al een ambitieus en uitdagend plan geworden waar de werkgroep graag zijn schouders onder zet. Naast de inzet van vrijwilligers uit de buurtschap is financiële ondersteuning vanuit verschillende fondsen noodzakelijk.

De werkgroep is nu bezig verschillende fondsen te benaderen voor een financiële bijdrage. PBBO neemt ook weer deel aan de RABO Clubsupport 2021 en dit najaar zal door de kinderen in onze buurtschap nog een leuke actie worden gehouden om geld in te zamelen. Vanuit de gemeente Ommen is door Samen Fitter Verder al een bijdrage van € 3000,00 toegezegd en vanuit de 4d Makelaars van de provincie Overijssel € 1000,00.

Tevens stelt de gemeente de grond om niet beschikbaar en tekent voorlopig nog voor het onderhoud van het gras. De ABN Amro heeft € 500,00 ter beschikking gesteld voor de realisatie van de beweegtuin. Zowel de stichting Buurthuis Ommerkanaal als PBBO stellen € 2500,00 ter voor de realisatie. Lijkt het u leuk om mee te helpen bij het aanleggen van het park, meld u dan aan bij PBBO. Als alles loopt volgens verwachting gaat begin maart 2022 de schop in de grond.

Hier het ontwerpplan. https://www.duurzaamommerkanaal.nl/wp-content/uploads/2021/09/Beweegtuin.pdf