Kinderopvang

Buitenschoolse opvang, en kinderopvang voor kinderen van 0-12 jr

Kulturhus

Onze plannen voor een Kulturhus met kinderopvang voor kinderen van 0-12 jaar zijn goedgekeurd door de gemeente Ommen. We hebben besloten om met het bureau Cleanfield te gaan samenwerken. Zij zullen ons ondersteunen om onze plannen uit te voeren. Ook op het gebied van duurzaamheid. De architect, de heer Navarro heeft een concept tekening gemaakt. Hierover moet nog nagedacht worden door de werkgroep Kinderopvang, voordat de tekening wordt voorgelegd aan de welstandscommissie. Maar er is een goed begin gemaakt.

Haalbaarheidsonderzoek Kulturhus

Via de gemeente zijn we in contact gebracht met ICS adviseurs. Zij gaan een haalbaarheidsonderzoek doen of het Buurthuis in aanmerking komt een Kulturhus te zijn. Dit onderzoek vloeit voort uit ons plan voor een totale kinderopvang. Hiervoor is een aanvraag ingediend bij de gemeente Ommen.

Kinderopvang

Er is een werkgroep opgericht die onderzoek doet naar buitenschoolse opvang van kinderen.
Kinderopvang + voor- en naschoolse opvang voor kinderen van 0-12 jaar.

Werkgroep: Janneke Beukelman en Annet Welleweerd (stichting Duurzaam Ommerkanaal) in samenwerking met Dik Kroese, Jan Soer (Buurthuis) en Jan Limbeck, Suzan Scholman (CNS Ommerkanaal).