Nieuws

Opening beweegtuin bij het buurthuis

Vrijdag 20 mei om 15.00 uur was de feestelijke opening van de beweegtuin.

Video van de opening van de beweegtuin gemaakt door Vechtdal TV

https://www.youtube.com/watch?v=AGBSeitejSA

Werkgroep beweegtuin Ommerkanaal geeft de ontwerpschets  vrij!!!

Werkgroep beweegtuin Ommerkanaal geeft de ontwerpschets  vrij!!!

De werkgroep heeft de afgelopen maanden in samenwerking met Daan Loomans van Arcadis Nederland BV een schets ontworpen voor de beweegtuin op het activiteiten veldje naast het buurthuis.

De beweegtuin is naast een beweegpark ook vooral een plaats in onze buurtschap waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten. Dit aspect krijgt in de ontwerpschets dan ook zeker aandacht.

De inzet van Arcadis Nederland BV wordt zonder kosten ter beschikking gesteld uit het Arcadis KNHM MVO programma. Vanuit de KHNM foundation wordt de werkgroep ondersteunt bij de fondsenwerving.

Het is al met al een ambitieus en uitdagend plan geworden waar de werkgroep graag zijn schouders onder zet. Naast de inzet van vrijwilligers uit de buurtschap is financiële ondersteuning vanuit verschillende fondsen noodzakelijk.

De werkgroep is nu bezig verschillende fondsen te benaderen voor een financiële bijdrage. PBBO neemt ook weer deel aan de RABO Clubsupport 2021 en dit najaar zal door de kinderen in onze buurtschap nog een leuke actie worden gehouden om geld in te zamelen. Vanuit de gemeente Ommen is door Samen Fitter Verder al een bijdrage van € 3000,00 toegezegd en vanuit de 4d Makelaars van de provincie Overijssel € 1000,00.

Tevens stelt de gemeente de grond om niet beschikbaar en tekent voorlopig nog voor het onderhoud van het gras. De ABN Amro heeft € 500,00 ter beschikking gesteld voor de realisatie van de beweegtuin. Zowel de stichting Buurthuis Ommerkanaal als PBBO stellen € 2500,00 ter voor de realisatie. Lijkt het u leuk om mee te helpen bij het aanleggen van het park, meld u dan aan bij PBBO. Als alles loopt volgens verwachting gaat begin maart 2022 de schop in de grond.

Hier het ontwerpplan. https://www.duurzaamommerkanaal.nl/wp-content/uploads/2021/09/Beweegtuin.pdf

Gemeente en Stichting Duurzaam Ommerkanaal ondertekenen convenant voor ecologisch bermbeheer

Dit is overgenomen van de website van Ommenaar

Ommerkanaal – Wethouder Leo Bongers van de gemeente Ommen heeft vanmorgen het bermbeheer van een aantal bermen bij Ommerkanaal overdragen aan de Stichting Duurzaam Ommerkanaal. Samen met Henri Petter en Maria den Hoedt werd een convenant ondertekend op een plek waar de bermen daadwerkelijk beheerd gaan worden. Met het ondertekenen van het convenant gaat Stichting Duurzaam Ommerkanaal minimaal één jaar het beheer van de bermen aan een gedeelte van de Noordelijke Dwarsweg, de Dwarsweg, de Schapendijk en de volledige Boekweitakkers op zich nemen. Als de overeenkomst beide partijen bevalt kan er een verlenging tot een totale duur van drie jaar plaatsvinden. “Dat is in eerste instantie een experiment voor één jaar, als het succesvol is en bevalt dan wordt het een contract voor drie jaar. Als dat allemaal goed verloopt gaan we dat hopelijk verbreden voor meerdere plekken in Ommen”, licht Bongers toe.

Foto: gemeente Ommen

Het daadwerkelijke beheer aan de bermen wordt uitgevoerd door agrarische bedrijven uit de eigen omgeving. “Zei het onderhoud vraaggericht uit, op het moment dat het ook echt zinvol is. De producten die ervan af komen mogen ze zelf gebruiken voor verbetering van hun gronden.” De maaiers krijgen een kleine vergoeding voor de werkzaamheden. Wethouder Leo Bongers is blij met deze stap. “Stichting Duurzaam Ommerkanaal geeft hier een mooi voorbeeld van de handen uit de mouwen steken. Zij hebben het voortouw voor deze actie genomen en als gemeente juichen we dit natuurlijk toe. Een paar enthousiaste kartrekkers nemen het voortouw en zorgen er samen voor dat hun directe eigen leefomgeving erop vooruitgaat. Dit is een mooie vorm van participatie die goed past bij de vorm van gemeentelijk besturen waar wij in Ommen voor staan. Niet alles zelf willen doen, maar de krachten van inwoners benutten.”

Ecologisch Bermbeheer

Bij traditioneel bermbeheer wordt de berm meerdere keren per jaar gemaaid en blijft het maaisel liggen. De voedingsstoffen uit het maaisel komen daardoor snel in de bodem terecht, de bodem wordt daardoor voedingrijk. Op voedingrijke grond gedijt met name snelgroeiende beplanting goed, zoals gras, distels en brandnetels. Andere vegetatie krijgt hierdoor minder kans. Stichting Duurzaam Ommerkanaal gaat ecologisch bermbeheer toepassen op de bermen. Doordat de maaiers het maaisel van de bermen zelf zullen gebruiken en dus afvoeren verschraalt de berm, en ontstaat er meer variatie in de vegetatie. De berm wordt dus minder grasachtig en meer bloemrijk. Dit is een aantrekkelijke leefomgeving voor (wilde)bijen, vlinders en andere insecten. De zaden en insecten zijn weer een waardevolle voedselbron voor vogels. “Dat betekent dat de biodiversiteit toe neemt. Dat willen we met zijn allen natuurlijk ook, denk met name aan de eikenprocessierups.”

Buurtauto kan groengas tanken in Ommen

Buurtauto kan eindelijk groen gas tanken in Ommen bij garage Cents aan de Stationsweg.

Buurschap Ommerkanaal maakt eindelijk gebruik van cheque voor groen gas

In 2013, bij de opening van het vernieuwde buurthuis aan het Ommerkanaal, kreeg het bestuur van de Stichting Duurzaam Ommerkanaal een cheque overhandigd van een andere stichting die zich bezighoudt met duurzaamheid, de Stichting Ommen Millenniumgemeente, SOM. De Stichting Duurzaam Ommerkanaal was destijds tweede geworden bij de verkiezing van het duurzaamste dorp van Overijssel en kreeg daarom de cheque, die goed was voor  het tanken van 50kg. groen gas, goed voor zo’n 1000 schone kilometers.

De Stichting Duurzaam Ommerkanaal had namelijk een buurtauto aangeschaft die op groen gas rijdt. In het bijzijn van Elma Verbree van SOM en Johan Bloemsma van OrangeGas, de leverancier van het groene gas, werd de cheque meteen gebruikt om de buurtauto vol te tanken.

Er was alleen één probleem: in Ommen kon nog geen groen gas getankt worden. Dat is veranderd: bij garage Cents, aan de Stationsweg is het tanken van groen gas sinds kort mogelijk. Mario den Hoedt en Henry Petter zijn er blij mee: “Tot nu toe was de dichtstbijzijnde pomp in Hardenberg, dat was natuurlijk niet handig. We hopen dat de buurtauto nu ook wat vaker gebruikt zal worden. We hebben daar ook wel plannen voor: misschien als een soort buurtbus, die op afroep of volgens een vast schema naar Ommen gaat en dan ook de buurtschappen Junne, Stegeren, Witharen, Varsen en Arriën aandoet. Maar we denken ook aan een soort Zonnebloemauto, dat de auto gemakkelijk om te bouwen is voor het vervoer van mensen in een rolstoel.”

De Stichting Duurzaam Ommerkanaal heeft nog wel meer ideeën voor het duurzamer maken van de buurtschap. Zo denken ze aan het vergisten van mest van lokale agrarische bedrijven. “Daar is best potentie voor,” denken ze. Johan Bloemsma wil daar best over meedenken: “Op het ogenblik verkrijgen we groen gas veelal uit rioolwaterzuiveringsinstallaties en uit gft-afval. Groen gas verkrijgen uit mest is wel degelijk een optie.” Elma Verbree van SOM, die zich bezighoudt met het geven van milieuadviezen en zelf al jaren naar tevredenheid op groen gas rijdt, is blij met deze ontwikkelingen.

Het grote voordeel van groen gas (dit kan niet in een LPG-tank!), is dat het geen fossiele brandstof is en dat het CO2 neutraal is. Bovendien is het verbruik over het algemeen zuiniger dan benzine en diesel en de prijs per kg ligt lager dan de prijs per liter benzine of diesel. Was het in het begin zo, dat de actieradius aan de lage kant was, de nieuwste generatie auto’s die op groen gas rijdt, haalt ruim 500 km. Veel bedrijven uit de distributie- of taxibranche  zijn inmiddels overgegaan op groen gas.

Het ontbreken van lokale tankmogelijkheden was voor veel bedrijven en particulieren nog een hinderpaal, nu er steeds meer bij komen, zal het aantal rijders op groen gas zeker toenemen.

Uit Nieuws van Ommen tekst/foto: Dook van Gils.

Oplevering Duurzame Dorpen

De oplevering en doorontwikkeling van de Duurzame Dorpen in Overijssel werd donderdag 3 november 2016 gevierd met een feestelijke bijeenkomst in het Middenhuis van Aardehuizen Olst-Wijhe.

De provincie Overijssel organiseerde in 2010 en 2011 de wedstrijd Duurzame Dorpen. Met een subsidie van de provincie konden de winnaars aan de slag met de uitvoering van hun duurzame ideeën. In de afgelopen jaren zijn veel van hun ambities waargemaakt. Ook zijn er nieuwe projecten voortgekomen uit de Duurzame Dorpen. Er zijn veel lokale initiatieven gestart en nog steeds bezig met de verduurzaming van hun regio.

Er waren vier dorpen die een presentatie gaven, ook Ommerkanaal. Mario den Hoedt vertelde hoe het kleine dorp onder meer een bijna energieneutraal buurthuis/kulturhus gerealiseerd heeft, een buurtauto in het leven heeft geroepen, 800 zonnepanelen op 2 stallen en 25 woningen geplaatst heeft en de school heeft geïsoleerd.

Tenslotte gaf Gedeputeerde Erik Lievers een toelichting op de ontwikkeling van lokale initiatieven, ook in het licht van de ontwikkeling van het Nieuwe Programma Nieuwe Energie 2017-2023. Daarna ontvingen de aanwezige dorpen uit handen van de gedeputeerde een certificaat, plus het eerste exemplaar van het nieuwe NEOzine (magazine over Nieuwe Energie in Overijssel) met daarin een special over de Duurzame Dorpen.

Het hele verslag met foto’s staat hier.

Aanvraagformulier

Wilt je nog in aanmerking komen voor een stimuleringsbijdrage van SDO, download dan hier het aanvraagformulier. Je mag ze ook alle 3 aankruisen.

Doe het aanvraagformulier bij Mario den Hoedt in de bus, of email naar info@duurzaamommerkanaal.nl

Voorlichtingsavond over zonnecollectoren

Stichting Duurzaam Ommerkanaal nodigt u uit voor de voorlichtingsavond over zonnecollectoren op

Maandag 29 september om 20.00 uur in het Buurthuis Ommerkanaal. Meer hier in de nieuwsbrief.

Na ons succesvolle zonnepanelenproject in 2012 wil de stichting een zonnecollectoren project starten.
Met zonnecollectoren kunt u met de zon warm water maken voor huishoudelijk gebruik en voor verwarming van uw huis.

Antoinette Stegeman duurzaamheidsprijs 2014.

D66
Stichting Duurzaam Ommerkanaal is door D66 genomineerd voor de Antoinette Stegeman duurzaamheidsprijs 2014. Voor de uitnodiging van de uitreiking van de duurzaamheidsprijs (hier). Het persbericht van D66 (hier).

Duurzaamste Buurthuis van de provincie Overijssel

Duurzaamste Buurthuis van de provincie Overijssel staat in de buurtschap Ommerkanaal.

Duurzaam Dorp Ommerkanaal heeft in juni 2013 een, voor de buurtschap Ommerkanaal, belangrijk project afgerond. Een verduurzaamd buurhuis met een aanbouw waarin ruimte is gecreëerd voor kinder- en buitenschoolse opvang. Op 10 oktober 2012 startte de bouwwerkzaamheden met de ondertekening van het aannemersovereenkomst met Gerdinand Valk van Aannemingbedrijf Valk uit Daarle in aanwezigheid van wethouder Co Scheele.

De ambitie op het gebied van Energie, Milieu, Gezondheid, Gebruikskwaliteit en Toekomstwaarde lag hoog. In het voorbereidende traject werd in samenwerking met onze adviseurs Robin Kleis van Dedem Architecten en Manuel Schoonveld van Cleanfield Duurzaamheid , met als leidraad het GPR gebouw (meer over GRP hier), een progamma van eisen geformuleerd waaraan het gebouw moest voldoen. Dus geen bestek vooraf maar een bestek opgesteld door de aannemer zelf en zijn installateur, Vos en Cool, getoetst door het bouwteam.

In het bestaande gebouw zijn vooral maatregelen getroffen waardoor het gebouw van Label F naar Label A is opgewaardeerd. Isoleren, lage temperatuurverwarming, zonnepanelen en collectoren, nieuw geïsoleerd plat dak boven de toiletten, nieuwe keuken. Duurzame maatregelen bestaande bouw.(hier)
De aanbouw is met alle kennis van nu gebouwd met de methode houtskeletbouw en voorziet door zonnepanelen en zonnecollectoren voor bijna 100 % in zijn eigen energie en warmte. Een luchtwarmtepomp zorgt voor de warmte en een CO2 gestuurd ventilatiesysteem met warmteterugwinning zorgt voor een gezond klimaat. Ook is een nieuwe koelruimte geraliseerd. Duurzame maatregelen nieuwbouw.(hier)

Energie label van het gebouw.(hier)

Klik hier voor de foto’s van de ver/nieuwbouw.

Het vernieuwde en verbouwde buurthuis

Het vernieuwde en verbouwde buurthuis, helemaal klaar voor de toekomst.

Oma Willems probeert buurtauto op groen gas

Bij Ommenleeft op de website een filmpje over oma Willems die komt kennis maken met onze buurtauto.
Klik hier voor het filmpje. Je komt dan in het filmarchief, kijk op datum 9 februari.