Nieuws

Kennis maken met Buurtauto Ommerkanaal

De werkgroep: “Buurtauto Ommerkanaal” nodigt u uit om kennis te maken met onze Buurtauto:

De Fiat Doblo op groen gas, en horen hoe u lid kan worden van de Buurtautogroep.

Zaterdag 26 januari 2013 van 10.00 tot 12.00 uur op het plein bij de familie

Breemhaar   Ommerkanaal-Oost 31b

Meer over de uitnodiging: klik hier.

Buurtauto

Hij is dan eindelijk binnen, de buurtauto. Hier de eerste foto’s.

 

 

 

Samenwerken en besparen

Uitnodiging 22 oktober in het Buurthuis Ommerkanaal.

Alle maatwerkadviezen zijn gemaakt. Hoe kunnen we nu op een slimme manier samenwerken om maatregelen effectief en”financieel gunstig” uit te voeren.

De maatwerkadvies werkgroep nodigt alle bewoners die een maatwerkadvies hebben laten opstellen uit voor de “Planfase” avond in het buurthuis.

Buurthuis open om 19.30 uur. Voor volledig programma klik hier.

Uitnodiging woensdag 10 oktober 2012

Stichting Buurthuis Ommerkanaal en stichting Duurzaam Ommerkanaal nodigen u van harte uit om aanwezig te zijn bij de ondertekening van de Overeenkomst van Aanneming van werk en de feestelijke start van de bouwwerkzaamheden voor de realisatie van het “DUURZAME BUURTHUIS” in Ommerkanaal op “de dag van de duurzaamheid”. Voor de uitnodiging met programma klik hier.

Uitnodiging

Uitnodiging Vechtdal Duurzaamheidsfair, deze worden gehouden 21 en 22 september in de sporthal
De Carrousel te Ommen.
VechtdalduurzaamheidsfairVechtdalduurzaamheidsfair

Ingebruikname zonnepanelen

Hierbij nog enkele foto’s (en links naar krantenartikelen) van de opening/ingebruikname van de zonnepanelen.Link naar gemeente Ommen.Het dak moet vol, aldus Henry Petter.Link naar de Stentor.Officiële opening van gedeputeerde Rietkerk en wethouder Lagas. Link naar Vechtdal Centraal.

Zonnepanelen

In oktober 2011 heeft SDO subsidie via de tender regeling van de provincie Overijssel toegezegd gekregen om bij 25 particulieren en twee bedrijven in totaal 720 panelen te plaatsen. Totaal betekent dit een opbrengst van 165.600 Wattpiek. Door de samenwerking in Duurzaam Dorp Ommerkanaal is deze mijlpaal bereikt. Deze panelen zijn grotendeels in de afgelopen maanden mei/juni door Groen installatietechniek geplaatst waarbij twee deelnemers de uitdaging zijn aangegaan om zelf de panelen op hun dak te plaatsen. Het streven is om in september 2012 het project: “de zon schijnt ook in Duurzaam Ommerkanaal” af te ronden. Op 20 juli worden de panelen feestelijk in gebruik genomen op het bedrijf van de familie Petter door de wethouder Ilona Lagas van de gemeente Ommen en Theo Rietkerk gedeputeerde van de provincie Overijssel. Wie nog belangstelling heeft om panelen aan te schaffen in Ommerkanaal kan contact opnemen via contact of met Mario den Hoedt. Hier de uitnodiging.

Voorlichtingsavond 5 april 2012

Iedere werkgroep van Duurzaam Ommerkanaal geeft een voorlichting van de vorderingen die gemaakt zijn op het gebied van zonne-energie, mestvergisting, glasvezelnetwerk, maatwerkadvies, energiescans en de uitbreiding van het buurthuis met een kinderopvang.

Duurzaam Lokaal Energiebedrijf

In november is er een workshop geweest, georganiseerd door Saxion-Johan Wempe. De workshop was er op gericht om te onderzoeken of we in de buurt een duurzaam lokaal energiebedrijf op kunnen richten.
– De resultaten zijn dat we een duurzame deelauto op biogas aan gaan schaffen. Hiervoor hebben we subsidie ontvangen van Agentschap.nl. De rest wordt bekostigd uit de subsidie die we van de provincie hebben ontvangen voor ons plan Duurzaam Ommerkanaal.
– Ook zijn er plannen uit voortgekomen voor een duurzaam lokaal energiebedrijf voor zonne-energie. Deze plannen moeten nog verder uitgewerkt worden.
– Er komt een vervolg workshop.

Subsidies Provincie Overijssel

Van de Provincie Overijssel zijn er een aantal beschikkingen binnengekomen

– € 200.000 voor het Investeringsprogramma Duurzaam Ommerkanaal. Hiervan is € 180.000 reeds als voorschot ontvangen. Zie hiervoor ook ons projectplan. Hiervan wordt € 85.000 ingezet voor de verbouw van het Buurthuis.
– € 124.200 voor het zonne-energieproject “De zon schijnt ook in Duurzaam
Ommerkanaal”. Over deze subsidie volgt binnenkort een informatieavond in het Buurthuis. De mensen die mee hebben gedaan met de zonne-energie tender krijgen deze subsidie. Het gaat om een totaal vermogen van 165.600 Wattpiek. (25 particulieren en twee boerenbedrijven)
– € 10.000 experimentensubsidie (Kulturhus bouwproces inzichtelijk maken). Deze subsidie is bedoeld voor het inzichtelijk maken van al onze ervaringen in de realisatie van het nieuwe Kulturhus, zodat wij een voorbeeld kunnen zijn voor andere Kulturhusen.