Subsidies Provincie Overijssel

Van de Provincie Overijssel zijn er een aantal beschikkingen binnengekomen

– € 200.000 voor het Investeringsprogramma Duurzaam Ommerkanaal. Hiervan is € 180.000 reeds als voorschot ontvangen. Zie hiervoor ook ons projectplan. Hiervan wordt € 85.000 ingezet voor de verbouw van het Buurthuis.
– € 124.200 voor het zonne-energieproject “De zon schijnt ook in Duurzaam
Ommerkanaal”. Over deze subsidie volgt binnenkort een informatieavond in het Buurthuis. De mensen die mee hebben gedaan met de zonne-energie tender krijgen deze subsidie. Het gaat om een totaal vermogen van 165.600 Wattpiek. (25 particulieren en twee boerenbedrijven)
– € 10.000 experimentensubsidie (Kulturhus bouwproces inzichtelijk maken). Deze subsidie is bedoeld voor het inzichtelijk maken van al onze ervaringen in de realisatie van het nieuwe Kulturhus, zodat wij een voorbeeld kunnen zijn voor andere Kulturhusen.

Subsidie Agentschap.nl

– € 3000 voor een duurzame deelauto op biogas. Dit bedrag staat al op onze rekening. Deze duurzame deelauto wordt binnenkort aangeschaft. De stichting Duurzaam Ommerkanaal is nog bezig met het uitwerken van een goed plan.

Vangnetten

Een aantal bestuursleden is bezig om vangnetten te maken. Deze worden langs sommige wegen geplaatst waar veel vuil langs de kant ligt. Hopelijk blijft onze buurtschap er dan netjes uitzien.

Mestvergisting

In samenwerking met Saxion wordt er een haalbaarheidsonderzoek gedaan over mestvergisting.

Glasvezelnetwerk

De werkgroep glasvezel zal in gesprek gaan met de gemeente Hardenberg. Zij gaan een nieuw glasvezelnet aanleggen stond in de krant. Hopelijk kunnen wij hier ook van profiteren.

Goedkeuring Kulturhusplan

In de vergadering van de gemeenteraad zal ons plan voor het Kulturhus behandeld worden. Dit is niet zoals eerst toegezegd op 3 november, maar op 10 november 2011. Het is een hamerstuk, eigenlijk betekent dit dat het al goedgekeurd is.

Duurzame mobiliteitsdag 1 oktober

De gemeente organiseert een duurzame mobiliteitsdag op 1 oktober. Hierbij zijn wij ook aanwezig. Eventueel is er een trekker te bekijken op groengas.

Workshop Duurzaam Lokaal Energiebedrijf 8 oktober

Op zaterdag 8 oktober van 09.00-13.00u wordt er een workshop georganiseerd in samenwerking met Saxion en de Provincie Overijssel of het haalbaar is voor ons om een eigen duurzaam lokaal energiebedrijf op te richten. De uitnodigingen hiervoor worden deze week verstuurd.

Internetsnelheid Ommerkanaal

We kijken en overleggen met de gemeente of er wat gedaan kan worden aan de internetsnelheid. Ook willen we d.m.v. een vragenlijst in de buurtschap kijken wie er behoefte aan heeft en of deze behoefte groot genoeg is om een aanvraag te kunnen doen bij bijv. KPN. De werkgroep Glasvezelnetwerk houdt ons hiervan op de hoogte.

Kulturhus

Deze week is er een gesprek geweest op het gemeentehuis met de wethouders over onze aanvraag voor een Kulturhus. Het lijkt positief. Dus we zijn heel benieuwd wat er uitkomt.