Voorlichtingsavond 5 april 2012

Iedere werkgroep van Duurzaam Ommerkanaal geeft een voorlichting van de vorderingen die gemaakt zijn op het gebied van zonne-energie, mestvergisting, glasvezelnetwerk, maatwerkadvies, energiescans en de uitbreiding van het buurthuis met een kinderopvang.

Duurzaam Lokaal Energiebedrijf

In november is er een workshop geweest, georganiseerd door Saxion-Johan Wempe. De workshop was er op gericht om te onderzoeken of we in de buurt een duurzaam lokaal energiebedrijf op kunnen richten.
– De resultaten zijn dat we een duurzame deelauto op biogas aan gaan schaffen. Hiervoor hebben we subsidie ontvangen van Agentschap.nl. De rest wordt bekostigd uit de subsidie die we van de provincie hebben ontvangen voor ons plan Duurzaam Ommerkanaal.
– Ook zijn er plannen uit voortgekomen voor een duurzaam lokaal energiebedrijf voor zonne-energie. Deze plannen moeten nog verder uitgewerkt worden.
– Er komt een vervolg workshop.

Subsidies Provincie Overijssel

Van de Provincie Overijssel zijn er een aantal beschikkingen binnengekomen

– € 200.000 voor het Investeringsprogramma Duurzaam Ommerkanaal. Hiervan is € 180.000 reeds als voorschot ontvangen. Zie hiervoor ook ons projectplan. Hiervan wordt € 85.000 ingezet voor de verbouw van het Buurthuis.
– € 124.200 voor het zonne-energieproject “De zon schijnt ook in Duurzaam
Ommerkanaal”. Over deze subsidie volgt binnenkort een informatieavond in het Buurthuis. De mensen die mee hebben gedaan met de zonne-energie tender krijgen deze subsidie. Het gaat om een totaal vermogen van 165.600 Wattpiek. (25 particulieren en twee boerenbedrijven)
– € 10.000 experimentensubsidie (Kulturhus bouwproces inzichtelijk maken). Deze subsidie is bedoeld voor het inzichtelijk maken van al onze ervaringen in de realisatie van het nieuwe Kulturhus, zodat wij een voorbeeld kunnen zijn voor andere Kulturhusen.

Subsidie Agentschap.nl

– € 3000 voor een duurzame deelauto op biogas. Dit bedrag staat al op onze rekening. Deze duurzame deelauto wordt binnenkort aangeschaft. De stichting Duurzaam Ommerkanaal is nog bezig met het uitwerken van een goed plan.

Vangnetten

Een aantal bestuursleden is bezig om vangnetten te maken. Deze worden langs sommige wegen geplaatst waar veel vuil langs de kant ligt. Hopelijk blijft onze buurtschap er dan netjes uitzien.

Mestvergisting

In samenwerking met Saxion wordt er een haalbaarheidsonderzoek gedaan over mestvergisting.

Glasvezelnetwerk

De werkgroep glasvezel zal in gesprek gaan met de gemeente Hardenberg. Zij gaan een nieuw glasvezelnet aanleggen stond in de krant. Hopelijk kunnen wij hier ook van profiteren.

Goedkeuring Kulturhusplan

In de vergadering van de gemeenteraad zal ons plan voor het Kulturhus behandeld worden. Dit is niet zoals eerst toegezegd op 3 november, maar op 10 november 2011. Het is een hamerstuk, eigenlijk betekent dit dat het al goedgekeurd is.

Duurzame mobiliteitsdag 1 oktober

De gemeente organiseert een duurzame mobiliteitsdag op 1 oktober. Hierbij zijn wij ook aanwezig. Eventueel is er een trekker te bekijken op groengas.

Workshop Duurzaam Lokaal Energiebedrijf 8 oktober

Op zaterdag 8 oktober van 09.00-13.00u wordt er een workshop georganiseerd in samenwerking met Saxion en de Provincie Overijssel of het haalbaar is voor ons om een eigen duurzaam lokaal energiebedrijf op te richten. De uitnodigingen hiervoor worden deze week verstuurd.